Hiểu và Ứng Dụng Đa Hình Trong PHP

Trong lập trình hướng đối tượng, đa hình là một công cụ mạnh mẽ và quan trọng. Nó có thể được dùng để tạo ra luồng có hệ thống hơn cho ứng dụng của bạn. Bài viết này sẽ mô tả khái quát khái niệm của tính đa hình, và bạn sẽ thấy nó được triển khai trong PHP dễ dàng như thế nào. Đa hình là gì? Đa hình (polymorphism) là 1 từ dài dành cho một khái niệm rất đơn giản. Đa hình mô tả một mô hình…

Read More