Phân biệt Overloading và Overriding trong Java

Overloading và Overriding là hai khái niệm quan trọng trong Java. Tuy nhiên rất nhiều lập trình viên không phân biệt được sự khác biệt giữa Overloading và Overriding và thậm chí một số còn cho rằng hai khái niệm này là một. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác biệt giữa Overloading và Overriding thông qua hai ví dụ đơn giản. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm Overloading. Overriding Là Gì Overriding xuất hiện khi trong class con tồn tại một…

Read More